Point 10: Politička odgovornost i nove tehnologije

Point 10: Politička odgovornost i nove tehnologije
02/06/2022

Point 10: Politička odgovornost i nove tehnologije

Konferencija
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Deseto izdanje konferencije POINT biće održano ove godine 2. i 3. juna u prostorijama Doma mladih u Sarajevu.

Jubilarno deseto izdanje konferrencije će se, uz standanrdni foksu na najnovija dešavanja na raskrsnici političkih dešavanja i novih tehnologija, medija i akademskih istraživanja, također osvrnuti na razvoj svake od ovih tema tokom zadnje decenije. 

Poziv za zainteresirane izlagače na konferenciji, kao i za stipendije za pokrivanje putnih troškova za učesnike otvoreni su do 2.5.2022.

Za vijesti o programu konferencije i registraciju, pratite službene stranice orgainizatora.