Novinar/ka

Novinar/ka

Mediacentar Sarajevo
 
Opis pozicije: 
Mediacentar Sarajevo zapošljava novinara ili novinarku koji će raditi u redakciji Media.ba i po potrebi asistirati na projektima medijskih istraživanja.
 
Osnovna zaduženja:
Dnevni zadaci na prikupljanju informacija i pisanju vijesti za Media.ba, o lokalnim, regionalnim i međunarodnim dešavanjima i pojavama vezanim za novinarstvo, medije, slobodu izražavanja i srodne teme;
Proaktivan rad na predlaganju tema i saradnika, kao i samostalan rad na osmišljavanju i pisanju članaka, u dogovoru sa urednicom;
Aktivno učešće u razvoju uredničkog sadržaja i rad na produkciji multimedijalnog sadržaja (video, infografika, fotografije) za potrebe različitih projektnih aktivnosti, a u svrhu objave na Media.ba i društvenim mrežama Mediacentra Sarajevo;
Podrška urednici u administrativnom upravljanju projektima vezanim za rad Media.ba i za kreiranje i objavljivanje sadržaja;
Dodatno (po potrebi): sudjelovanje u projektima istraživanja i asistencija u obavljanju intervjua, fokus grupa, rad na analizi medijskog sadržaja, prikupljanju podataka o radu medija i institucija, analiza sekundarne literature, u dogovoru sa urednicom istraživanja;
Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a koji su u skladu sa kvalifikacijama kandidata/kinje.
 
Nudimo: 
Angažman na puno radno vrijeme;
Ugovor o radu u trajanju od šest mjeseci (dva mjeseca probnog rada) sa mogućnošću produženja ugovora u ovisnosti o dostupnosti projektnih fondova;
Rad na terenu potreban za izvršavanje novinarskih zadataka;
Rad u timu iskusnih medijskih profesionalaca;
Rad u okruženju koje slijedi visoke standarde profesionalnog novinarstva;
• Priliku za učenje i profesionalni razvoj, rad na projektima kreiranim s ciljem pružanja podrške transformaciji i razvoju zdravog demokratskog društva.
 
Način apliciranja: 
 
Rok za prijem aplikacija je 30.11.2021. godine.
 
Svaka aplikacija treba da sadrži: 
• Pismo namjere;
• CV koji uključuje primjere autorskog rada – link na najmanje tri članka ili audio/video priloga koja ste objavili;
• Kontakte najmanje dvije osobe koje vas mogu preporučiti.
 
Prijave sa naznakom “Oglas-Novinar/ka” isključivo slati putem maila: prijave@media.ba.
 
Svi kandidati koji se prijave na konkurs dobiće informacije o statusu njihove aplikacije, a najbolje rangirani kandidati bit će pozvani na intervju.
 
Napomena:
Dodatne upite o navedenom konkursu moguće je dobiti samo putem maila: prijave@media.ba, dok na telefonske upite nećemo odgovarati.
 
 
Rok za prijavu: 
Tuesday, November 30, 2021
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Puno radno vrijeme
Grad: 
Sarajevo
Država: 
Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije: 
 
Minimalni uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava su:
Završen studij društvenog smjera, poželjno: žurnalistika/komunikologija/novinarstvo; 
Minimalno dvije godine radnog iskustva u online, štampanim ili elektronskim medijima ili projektima iz oblasti medija;
Poznavanje osnova multimedijalne produkcije (fotografija, video, infografike);
Poznavanje društvenih i političkih prilika u BiH i regionu, kao i poznavanje rada medija;
Razumijevanje pravnog okvira i društveno-ekonomskog okruženja za rad medija u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu;
Sposobnost rada u kratkim rokovima, kao i analitičnost i sposobnost samostalnog rada na razvoju uredničkog sadržaja i produkciji članaka;
Uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa, dinamičnost, otvorenost i posvećenost poslu, kao i fleksibilnost s ciljem uspješnog završetka individualnih i timskih zadataka;
Želja za ličnim usavršavanjem u sferi razvoja medijskog sektora i medijskog profesionalizma u BiH;
Odlično poznavanje i aktivno korištenje engleskog jezika (pisanje, čitanje, razgovor);
Poznavanje rada na računaru (MS Office);
Državljanstvo BiH ili važeća dozvola za rad u BiH.
 
Posebnu prednost dat ćemo kandidatima/kinjama koji, osim osnovnih, ispunjavaju i neki od sljedećih uvjeta:
Dodatno formalno ili neformalno obrazovanje iz oblasti relevantnih za opisanu poziciju; 
Iskustvo rada u CMS-u;
Iskustvo u radu na projektima medijskih istraživanja.