Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom

Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom

2023
Projekat "Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom" pokrenut je sa ciljem da poboljša informisanost građana i građanki o klimatskim promjenama u regionu Zapadnog Balkana. Naime, istraživanja su pokazala da ljudi u regionu nedovoljno znaju o klimatskim promjenama, a novinari nemaju dovoljno znanja i vještina da bi adekvatno izvještavali o ovom sve kritičnijem fenomenu.
 
Ovakva situacija ozbiljno narušava ulogu medija u suočavanju sa klimatskom krizom, bilo kroz izvještavanje, nadgledanje ili kampanje za sistematičniji i sinhronizovaniji odgovor na izazove klimatskih promjena. Novinarska zajednica u cjelini nedovoljno shvata obim i prijetnju koju klimatske promjene predstavljaju u regionu Zapadnog Balkana i hitnost u osiguravanju brzog, sinhronizovanog zajedničkog odgovora na regionalnom nivou. Novinari nedovoljno poznaju nauku o klimatskim promjenama, a mnogi od međunarodnih dokumenata i rezolucija koje su zemlje regiona Zapadnog Balkana usvojile i obavezale se da će ih sprovoditi, sadrže terminologiju koju novinari sami ne poznaju, a samim tim ne mogu ni da objasne građanima njihovo značenje, važnost i primjenu u svakodnevnom životu. Važne inicijative civilnog društva, aktivista i relevantnih vlasti su nedovoljno pokrivene u medijima, dijelom zbog nedostatka povezivanja ključnih aktera i medija.
 
Cilj projekta je da se unaprijedi profesionalno izvještavanje medija o klimatskoj krizi u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Srbiji. 
 
Konkretni ciljevi su: 1) podizanje svijesti i kapaciteta novinara i urednika u regionu Zapadnog Balkana o klimatskoj krizi, prijetnjama koje ona predstavlja za održivi razvoj u ciljnim zemljama i hitnosti sinhronizovanog odgovora na regionalnom nivou; 2) jačanje veza između građana, organizacija civilnog društva aktivnih u zagovaranju pitanja klimatskih promjena, stručnjaka i naučnika, državnih i regionalnih institucija sa ovlaštenjem/mandatom da razvijaju i sprovode ekološke politike i novinara/medija; 3) uključivanje novinara u izvještavanje o klimatskoj krizi zasnovano na činjenicama, na način da postavljaju pitanja, istražuju i nadgledaju napore nacionalnih vlada.
 
Projekat "Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom" sprovodi Novosadska novinarska škola uz podršku partnerskih organizacija - Albanskog medijskog instituta, Fondacije Mediacentar, Crnogorskog medijskog instituta i Makedonskog instituta za medije. Projekat će trajati od 1. januara 2023. do 30. juna 2024. godine.
 
Aktivnosti se realizuju iz sredstava projekta SMART Balkans - Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova.