Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente

Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente

2017
Projekat koji će biti realiziran u toku 2017. i 2018. godine kroz saradnju sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, ima za cilj unaprjeđenje medijsko-komunikacijskih kapaciteta tužilaštava i upoznavanje javnosti i medija o njihovom radu. Kroz niz aktivnosti Mediacentar Sarajevo pomoći će tužilaštvima da osiguraju pouzdane i lako dostupne informacije za građane kako bi javnost na jednostavan način i blagovremeno bila upoznata sa radom i aktivnostima tužilaštava.
 
Posebna pažnja bit će posvećena saradnji sa tužiocima i glasnogovornicima tužilaštava, koji će proći kroz program edukacije namijenjen povećanju kapaciteta za rodno senzibilnu komunikaciju sa javnošću, ali i za razvoj i implementaciju različitih outreach programa u zajednici.
 
U sklopu projekta, rad tužilaštava približit će se građanima kroz intervjue, dokumentarne priloge i dijaloške emisije objavljene u bh. medijima. Za novinare i studente novinarstva koje zanima pravosuđe bit će izrađen priručnik sa smjernicama za profesionalno medijsko izvještavanje o ovoj oblasti, a priručnik će obuhvatiti i teme koje se odnose na osobe koje su preživjele nasilje, djecu i pripadnike manjina.
 
Projekat se realizira uz financijsku podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.