Pod pritiskom: Izvještaj o stanju medijskih sloboda u BiH

Pod pritiskom: Izvještaj o stanju medijskih sloboda u BiH

Pod pritiskom: Izvještaj o stanju medijskih sloboda u BiH

Sanela Hodžić
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2010

Istraživanje Mediacentra Sarajevo o medijskim slobodama u BiH, sprovedeno krajem 2009. i početkom 2010. godine, pokazuje da su medijske slobode, iako su u određenim periodima bile na dosta visokom nivou, posljednjih godina značajno ugrožene. Različiti pritisci na medije i novinare u BiH su prisutni, čak svakodnevni, a institucionalna i društvena podrška medijima i novinarima manjkava.

Zakonske i regulatorne norme u BiH, prema rezultatima istraživanja, predstavljaju dobar osnov za poštivanje medijskih sloboda. Istraživanjem su, međutim, dentificirane i manjkavosti u samim normama, kao i u mehanizmima njihove implementacije, prije svega kada je riječ o ostvarenju prava na slobodu pristupa informacijama od javnog značaja, ali i kada je riječ o procesuiranju tužbi za klevetu ili procesuiranju slučajeva napada na novinare.
 
Identificirane su različite vrste napada i pritisaka na medije i novinare u BiH: fizički napadi, prijetnje, javne uvrede upućene novinarima, zatim pojačane finansijske kontrole, uslovljavanje finansijske podrške medijima od strane oglašivača ili organa vlasti, pritisci na novinare preko vlasnika i urednika medija tj. putem cenzure, ali još češće podlijeganje različitim pritiscima u vidu autocenzure. Učestalo pokretanje tužbi za klevetu također se izdvaja kao mogući pokazatelj zloupotebe zakonskih normi i svojevrsnog pritiska na medije. Uz to, finansijski status medija, kao i kršenja radnih prava novinara, čine i jedne i druge ranjivijim na pritiske različitih vrsta.
 
Istraživanje također pokazuje da postoji značajna skepsa u javnosti i unutar profesionalne zajednice u pogledu efikasnosti institucionalne i društvene podrške medijima i novinarima koji trpe određene napade i pritiske. Solidarnost među novinarima, među medijima i solidarnost u smislu djelovanja novinarskih udruženja percipirana je kao manjkava, nedosljedna i sporadična.
 
U takvom kontekstu, sadržaji medija su u manjoj ili većoj mjeri u službi interesa vlasnika i s njima povezanih centara političke i ekonomske moći, te je kredibilitet i kvalitet novinarstva u značajnoj mjeri ugrožen.
 
Istraživanje je dio projekta podrške medijskom sektoru, osmišljenog s ciljem  podizanja kredibiliteta medija u BiH, kao i ojačavanja mehanizama zaštite medijskih sloboda i prava novinara putem kampanje podizanja svijesti o poteškoćama u ostvarivanju medijskih sloboda. Rezultati istraživanja su praćeni preporukama kako za unaprijeđenje medijskih sloboda, tako i za poboljšanje kvaliteta i kredibiliteta novinarstva u BiH.
 
Cijeli izvještaj, autorice Sanele Hodžić, možete preuzeti ovdje (bhs) i ovdje (eng).