Različitosti u medijima: priručnik za obrazovni program

Različitosti u medijima: priručnik za obrazovni program

Različitosti u medijima: priručnik za obrazovni program

Sanela Hodžić, Slobodanka Dekić
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2013
Prepoznajući potrebu za poboljšanjem medijskih praksi kao i nedostatak obrazovnih programa za novinare na temu medijskog tretmana različitosti, Fondacija Mediacentar Sarajevo objavljuje priručnik za obrazovni program. Priručnik je zamišljen kao resurs u realizaciji obrazovnih programa za studente novinarstva/ novinare početnike a koji se tiču različitosti. Namijenjen je edukatorima/cama koji/e imaju relevantno predznanje i iskustvo na polju multimedijalne produkcije, medija i različitosti.
 
U priručniku predlažemo obrazovni program kroz koji se studenti/ice i novinari/ke mogu unaprijediti znanja o različitostima, te o tome kako na najbolji način, kroz multimedijalnu produkciju, uvažavati i aktivno sprovoditi princip različitosti. Priručnik ne definira detaljno i u potpunosti sadržaje programa, pa je onima koji ga žele koristiti u razvoju i implementaciji vlastitih obrazovnih projekata data sloboda da dalje razvijaju sadržaj, te kombiniraju module i vježbe.
 
Nadamo se da će priručnik podstaći i pomoći u razvoju sličnih obrazovnih programa, te u krajnjoj liniji doprinijeti promjeni trenutno neodgovarajućeg odnosa medija prema različitim društvenim identitetima.  
 
Priručnik je nastao u sklopu projekta „Živjeti različitost“, koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Office of Public Affairs (OPA).
 
Cijeli priručnik dostupan je ovdje