Etika novinarstva - priručnik za profesionalne novinare

Publikacija

Etika novinarstva - priručnik za profesionalne novinare

Centar za profesionalizaciju medija (CPM) iz Beograda objavio je priručnik za profesionalne novinare "Etika novinarstva", prvi ove vrste na srpskom jeziku. Svrha knjige je, kako kažu urednici ovog izdanja (Stevan Nikšić, Ana Davičo), da se na jednom mestu saberu pravila ponašanja u novinarstvu iz raznih zemalja i da se učine dostupnim profesionalcima u tom poslu. Autori ovog amicioznog projekta su nastojali da sačine izbor tekstova koji ta pravila smeštaju u širi kontekst komunikacija i ljudskih prava i, istovremeno, onih koji će dati sasvim konkretna uputstva za postupanje u svakodnevnim prilikama.

"Etika novinarstva" zamišljena je kao priručnik za profesionalne novinare i prvenstveno je nastala za potrebe realizacije različitih obrazovnih programa u beogradskom Centru za profesionalizaciju medija, usredsređenih na razvijanje i jačanje profesionalnih standarda u medijima u SCG. Autori tvrde da može korisno da posluži i budućim novinarima, kao i svima ostalima koji se iz različitih razloga zanimaju za rad novinara i novinarstvo.

Započinje sa devet novinarskih zapovesti, «Deklaracijom o principima postupanja novinara» Međunarodnog udruženja novinara (International Federation of Journalists, IFJ), koja predstavlja osnovu većine postojećih novinarskih kodeksa zemalja širom sveta. U isto poglavlje uvršteno je još pet dokumenata koji pokrivaju velike kulturalne i geografske celine: Minhenska deklaracija, preteča današnjeg kodeksa Saveta Evrope, Islamska povelja o masovnim medijima, jedan afrički kodeks i jedan latinoamerički, kao i kodeks novinarske prakse Svetske asocijacije novinskih izdavača.

U poglavlju «Srbija i Crna Gora» su tri teksta koja se tiču štampanih medija: kodeks Nezavisnog udruženja novinara Srbija (NUNS), Udruženja novinara Srbije (UNS) i Kodeks novinara Crne Gore. U ovoj grupi se nalazi i Etički kodeks elektronskih medija, prvi te vrste na ovim prostorima, nastao na inicijativu Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Radija B92.

Na jednom mestu našli su se i svi kodeksi novinarskih organizacija država članica Evropske unije u najnovijem sastavu - od francuskog iz 1918. koji je i danas važeći, preko britanskog i irskog iz 1936. do skorašnjih, kakav je, na primer, slovenački od pre skoro tri godine. Što se tiče drugih evropskih i vanevropskih zemalja, objavljeni su novinarski kodeksi Albanije, Indije, Alžira, BIH, Brazila, Rumunije, Hrvatske, Izraela, Makedonije, Čilea, Egipta i Australije.

Posebno su izdvojeni etički kodeksi tri američke i jedne britanske strukovne organizacije kao egzamplari etičkih pravila angloameričkog novinarstva, a od kodeksa pojedinačnih redakcija svoje mesto u priručniku su našli kodeksi američkog javnog radija NPR, veći deo najnovijeg teksta 'Etičko novinarstvo' New York Times-a iz maja 2004. godine, kao i kodeks pariskog Monda.

U posebnom poglavlju objavljena su dokumenta Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija koji se tiču medija, posebno delovi koji se tiču standarda i preporuka evropske i svetske novinarske zajednice. Neki od tih dokumenata kao, na primer, Rezolucija o pravu na privatnost, ili Rezolucija o novinarskoj etici, prvi put su prevedeni i objavljeni upravo u ovoj knjizi. Poslednje poglavlje čine medijski zakoni Srbije i Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Priručnik "Etika novinarstva" u celosti je dostupan na adresi
http://www.cpm.edu.yu/upload/documents/cpm_etika.pdf, a popunjavanjem upitnika na internet sajtu CPM http://www.cpm.edu.yu/code/navigate.asp?Id=129, možete dobiti i besplatan primerak.