autorizacija

Autorizacija - potvrda ili naknadna pamet?

Pitanje šta učiniti ukoliko sagovornik traži autorizaciju novinskog teksta i dalje predstavlja dilemu u novinarskom radu.

Subscribe to RSS - autorizacija