Bob Dylan

Kad popularna kultura maršira: Dylan

Dylan dobija nagradu, a dijele je i hiljade književnih teoretičara i historičara koji se, već decenijama, bave popularnom kulturom.

Subscribe to RSS - Bob Dylan