immersive journaism

Nonny de la Peña istražuje načine na koje se izražava emocionalni odgovor na neki događaj.

Subscribe to RSS - immersive journaism