transparentnost vlasništva nad medijima

Mediji u BiH: Ko prikriva vlasništvo a ko je transparentan

Baza uključuje 39 najpopularnijih medija u BiH.

Višegodišnje zanemarivanje preporuka Evropske komisije

Godinama na čekanju bolja primjena i donošenje novih zakona, te bolja zaštita novinara/ki.

Sistem državne pomoći medijima: Tek rijetki traže odobrenje vlasti

Neadekvatan sistem primjene i nadziranja državne pomoći medijima.

Potrebni zakoni o medijskom vlasništvu i finansiranju medija

Predstavljene preporuke za bolju regulaciju transparentnosti i finansiranja medija.

Bez impressuma, novinari "bili, pa umrli"

Čitaoci bi s rezervom trebali uzeti informacije online portala koji nemaju impressum, a mediji u BiH su transparentni samo kad hoće.

Plodno tlo za političku kontrolu medija

Netransparentnost medijskog vlasništva u BiH doprinosi okruženju gdje politički i ekonomski pritisci ograničavaju medijske slobode.

Online portali u BiH: Vjerodostojnost na kušnji

Netransparentnost vlasništva i uredništva online portala prepreka je profesionalizmu, dok portali „niču kao gljive poslije kiše“.

Subscribe to RSS - transparentnost vlasništva nad medijima