Etika na društvenim mrežama

Etika na društvenim mrežama

Mediji sve više koriste društvene mreže za istraživanje i sopstvenu promociju. Ali koji ih problemi čekaju u tom poduhvatu? 

Društvene mreže su dio društva i komunikacija koji se ubrzano razvija, te se novinari i medijske kuće trebaju povezivati sa njima dok prikupljaju sadržaj i privlače publiku za svoje proizvode. Djelujući u svijetu koji se brzo mijenja, trebamo imati na umu i etiku. Ako ste urednik, treba da sa svojim novinarima razgovarate o tome na koji način koriste društvene mreže i šta mislite koji su standardi i problemi važni u saradnji sa mrežama. Ako ste novinar, treba da svojim urednicima kažete na koji način koristite društvene mreže i da razgovarate o eventualnim pitanjima vezanim za stajališta i granice. Evo nekih pitanja i smjernica koje treba uzeti u obzir:

Smatrajte sve javnim. Mada vam siteovi društvenih mreža uglavnom daju određenu kontrolu nad tim ko može vidjeti vaše objave, trebali biste sve što objavite online smatrati javnim. Neki od vaših «prijatelja» mogu dalje proslijediti ono što ste objavili. Nakon što nešto objavite čak i na zatvorenoj mreži, gubite kontrolu nad tim.

Smatrajte sve potpisanim. U svijetu društvenih mreža se uglavnom koristi određeni stepen anonimnosti. Novinari treba da razmotre etičnost anonimnog djelovanja. Najbolji savjet je da radite transparentno, bilo koristeći svoje pravo ime, bilo, ako koristite pseudonim (vaše pravo ime ne mora biti dostupno kao pseudonim ako imate često ime), da se predstavite imenom u svom korisničkom profilu. Ako postoji mogućnost da biste mogli koristiti platformu društvenih mreža za profesionalne namjene, najbolje je da iskreno predstavite sebe, svoju publikaciju i svoj položaj. Čak i ako koristite pseudonim na vlastitom siteu ili prilikom komentarisanja na nekom drugom siteu, treba da pretpostavite da bi neko nekada mogao povezati komentar sa vašim pravim imenom. I imajte to na umu prilikom komentarisanja. Ako koristite pseudonim, naročito ako se ne predstavite u potpunosti u svom korisničkom profilu, provjerite sa svojim urednikom i razgovarajte o tome da li je vaš pristup ispravan.

Smatrajte sve izmišljenim. Neki ljudi koriste izmišljena imena na društvenim mrežama. Neki ljudi koriste fiktivne profile. Neki ljudi čak iznose pretjerane ili lažne tvrdnje i optužbe. Neki ljudi prenose neprovjerene glasine. Na društvenim mrežama možete naći vrijedne informacije, ali nije ih uvijek lako razlikovati od laži, pakosti i dezinformacija. Koristite društvene mreže kao početnu tačku u svom izvještavanju, ali obavezno provjeravajte informacije i pripišite ih izvoru.

Razmotrite da li su mišljenja primjerena. Razgovarajte sa svojim urednicima (ili sa svojim novinarima ako ste urednik) kakvu vrstu mišljenja je primjereno iznositi na siteovima društvenih mreža, odnosno da li je njihovo iznošenje uopšte primjereno. Ako profesionalno pratite rad vlasti, možete imati slobodu da izrazite svoju podršku (ili prezir) za sportski tim, odnosno da hvalite ili kritikujete recimo estradne umjetnike. Ali, mišljenje o vladinim zvaničnicima i temama koje se tiču vlasti može biti neprimjereno. Ili vaši urednici možda radije žele da se novinari suzdrže od bilo kakvog izražavanja mišljenja online. S druge strane, kolumnista može imati slobodu da izrazi mišljenje na društvenim mrežama kao i u štampi. Nema svako isti stav prema izražavanju mišljenja. Ali, pobrinite se da se urednici i novinari slože oko toga šta je primjereno u svakoj situaciji, te da li se jedinstvena politika uključuje sve novinare.

Razmotrite da li je primjereno da raspravljate o unutrašnjim pitanjima. Na Facebooku, Twitteru i ličnim blogovima, mnogi ljudi govore o svakodnevnim temama iz svog poslovnog života. Međutim, neke rutinske stvari sa vašeg posla mogu ući u područje etike. Ako vodite blog ili pišete na Twitteru tokom izvještavanja, pazite da ne pišete o temama o kojima ćete možda kasnije trebati da razgovarate sa urednicima, naprimjer da li da otkrijete identitet maloljetnog prestupnika ili žrtvu krivičnog djela. Pazite da ne otkrijete nešto čime možete prekršiti dogovor o povjerljivosti sa izvorom (što možete uraditi i bez navođenja imena). Ne koristite čak ni zatvorenu online grupu za povjerljivu razmjenu koju treba obaviti emailom, telefonom ili ličnim razgovorom.

Razmislite o odvojenim ličnim i profesionalnim stranicama. Ako želite da koristite društvene mreže zaista u lične svrhe, razmislite o tome da imate lični profil koji je odvojen od vašeg profesionalnog profila. Onda možete izvještavati sa jedne platforme, a baviti se svojim hobijima ili zabavnim i sportskim interesima odvojeno od svog profesionalnog rada. Obavezno o tome razgovarajte sa svojim urednikom (ili dajte svojim novinarima određene upute). Na nekim temama i u nekim situacijama, lični komentari se mogu odraziti na vaš rad, čak i ako vodite odvojene stranice.

Pitanja vezana za konkretne društvene mreže

Postavljanje linkova i označavanje mreža. Siteovi kao što su Digg, Delicious i Reddit su korisni za izlaganje vlastitih priča i blogova, kao i za postavljanje linkova koji vode do korisnih izvora vezanih za oblast za koju ste specijalizovani ili za druge priče i izvore koji mogu produbiti vaše vlastite priče. Međutim, razmislite da li ste odgovorni za materijal na koji ukazujete kroz ove siteove. Ako označavate stranačke siteove ili komentare u kojima se izražava čvrsto mišljenje, mogu li vaši Diggovi ili vaše označavanje kompromitovati vašu neutralnost u oblasti za koju ste specijalizovani? Da li ravnoteža i pravičnost u ovome igraju ulogu? Šta je sa postavljanjem linka koji vodi do sitea na kome se iznose određene tvrdnje o osobi ili firmi? Da li je to u redu? Ako nije, da li bi bilo prihvatljivo ako postavite i linkove za siteove gdje ta osoba ili firma iznosi svoj stav? Da li ste i koliko ste odgovorni za tačnost siteova čije linkove postavljate? Da li treba da provjerite informacije ako šaljete ljude na određeni site, isto kao što biste provjerili informacije u priči? Ako ne treba da vršite provjere, da li treba da ukažete na eventualne netačnosti za koje znate? Koje su smjernice kojih treba da se pridržavate kada dajete komentare na svoje linkove?

Foto i video mreže. Platforme za društveno umrežavanje kao što su Flickr i YouTube su popularne i zabavne i mogu ponuditi pravovremeni sadržaj za vaš informativni site. Ali, treba da razmotrite mnoga pitanja: Možete staviti linkove koji vode do sadržaja bilo gdje na Internetu, ali ako želite da ubacite slike ili video snimke na svoj site, obavezno prvo tražite i nabavite dozvolu. Takođe imajte na umu da ne znate kontekst slika ili video snimaka koje pronalazite na siteovima čiji sadržaj se dijeli sa drugima. Razmislite da li je nešto možda režirano ili rekonstruisano na način koji ne bi bio prihvatljiv za vaše osoblje. Da li je neko možda izmijenio digitalni sadržaj na način koji bi bio neetičan za fotoreportera? Kako možete znati da ljudi koji nude slike ili video snimke poštuju vaše standarde predstavljanja ljudi koji se na njima nalaze ili provjere činjenica? Kako možete znati da li su ljudi koji nude slike ili video snimke u sukobu interesa koji dovodi u pitanje legitimnost slika koje prikazuju? Kako znate (i da li je to važno?) da ljudi koji nude foto ili video sadržaje sebe tačno predstavljaju?

Facebook i MySpace. Facebook i MySpace mogu biti korisni alati za izvještavanje. Takođe mogu predstavljati etičke dileme za novinare. Mnogi korisnici objavljuju svoje mišljenje i afinitete na ovim siteovima za društveno umrežavanje, ali novinari obavezno treba da provjere sa svojim urednicima prije nego što to urade. Izvještači možda požele da se priključe pojedinim grupama koje se bave temama ili problemima za koje su specijalizovani, ali obavezno prvo treba da provjere sa svojim urednicima, jer pristupanje stranački orijentisanim grupama može predstavljati sukob interesa. I budite pažljivi kada koristite Facebook za izvještavanje. Tamo gdje možete, treba da izvršite nezavisnu provjeru identiteta i podataka. I navedite izvor kada koristite nešto sa Facebooka, naročito ako to niste uspjeli potvrditi. S obzirom na to da Facebook i MySpace nude mogućnost pisanja blogova, postavljanja linkova i dijeljenja slika sa drugima, s tim su povezani svi problemi koji su opisani ranije u tekstu, kao i u odvojenom priručniku o poštivanju i ažuriranju etičkih standarda u vođenju blogova.

Twitter. Ako na Twitteru miješate profesionalnu i ličnu komunikaciju, provjerite sa svojim urednikom da biste bili sigurni da je to u redu u vašoj organizaciji. Ako vaš urednik nije zadovoljan time, razgovarajte da li bi odvojeni lični i profesionalni profili na Twitteru bili prihvatljivi. Takođe razgovarajte da li je izražavanje mišljenja o događajima o kojima pišete prihvatljivo. Razmislite šta bi izbor ljudi koje pratite mogao reći čitaocima ili izvorima o vašim interesima i mišljenjima. (Urednici sa svojim novinarima treba da razgovaraju o ovim pitanjima i treba da znaju na koji način koriste Twitter.)

Siteovi za profesionalno umrežavanje. Na siteovima za profesionalno umrežavanje, kao što su Wired Journalists ili mreže specijalizovanih organizacija, možete naći korisne profesionalne kontakte i podršku. Ovdje uglavnom ne morate brinuti o sukobu interesa. Ali, ne dozvolite da vas bliskost i otvorenost rasprava privuku da iznesete neprimjerena mišljenja ili iskažete pristrasnost koje bi vaši čitaoci ili izvori mogli vidjeti.

Lokalne društvene mreže. Vaš web site i drugi lokalni siteovi mogu pružiti mogućnost lokalnog društvenog umrežavanja. Mada vas ove mreže mogu povezati sa izvorima i dati vam sugestije, obavezno provjerite izvore i podatke koje prikupite na društvenim mrežama. I imajte na umu da bi pojedini ljudi koji čitaju vaše priloge mogli biti vaši izvori i čitaoci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevela: Kanita Halilović
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originalni tekst ‘Ethics in social networks’ dostupan je na web stranici No Train No Gain.

Tekst je preuzet i objavljen na MC Online uz odobrenje web portala No Train No Gain. Svako dalje korištenje i distribucija ovog teksta podliježe uvjetima korištenja No Train No Gain portala koji su u cjelosti dostupni na web stranici www.notrain-nogain.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Prijevod i objavljivanje ovog teksta na MC Online omogućeni su zahvaljujući projektu Veza za zajednički angažman (VEZZA) koji podržava Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC). Više informacija o projektu VEZZA možete dobiti ovdje.