Napadi na novinare, strategije preživljavanja

Napadi na novinare, strategije preživljavanja

Donosimo video prilog sa nedavno održane debate u Mediacentru Sarajevo
pod nazivom "Napadi na novinare- strategije preživljavanja", te
razgovor sa jednim od panelista Veranom Matićem.