Uvod u transmedijalno pripovijedanje

Transmedijalno pripovijedanje za početnike

Uvod u transmedijalno pripovijedanje

Nikada nije bilo jednostavnije ispričati vašu priču putem nekoliko različitih platformi istovremeno. BBC-jeva škola produkcije prisustvovala je radionici na predavanju BBC Academy-ja "Fuzija: Dan fikcije iz budućnosti", gdje su nas Hazel Grian i dr. Tom Abba proveli kroz značenje transmedijalnog pripovijedanja i govorili o tome kako se ono može koristiti za prezentacju vaše priče potencijalno milionskoj publici širom svijeta. 

Foto: Pixabay/CC0 Public Domain

Transmedijalnost – šta to znači?

- Ne razmišljate samo o jednoj platformi, već razmatrate kako publika može imati više kontaktnih tačaka sa vašim likovima.

- S komercijalne strane, daje vam mogućnost da se igrate sa načinima kako ljudi pristupaju vašem brendu – kako se vaša publika može povezati sa njim u različitim momentima njihovih života.

- Gdje je vaša priča postavljena u odnosu na svakodnevni svijet – šta ljudi rade u svojoj svakodnevnici dok imaju interakciju sa vašim djelom?

- Riječi kao gamifikacija (korištenje strategija koje se koriste u igricama u drugim kontekstima, prim. prev.) – je način da velike korporacije i brand menadžeri razumiju o čemu vi govorite.

- Ako pišete ili dizajnirate – razmišljajte o tome kao o ‘iskustvenom dizajnu’.

Kada znate da ne pravite nešto za predodređeno emitovanje, to mijenja način na koji pristupate pripovijedanju.

- Ne zaboravite da postoji ugovor između pripovijedača i njihove publike.

- Dobar marketing je važan – on mijenja stvari u konverzaciju.

Ako stvarate djelo koje je otvorenog tipa za pismene kontribucije, osigurajte centralno mjesto koje objedinjuje sve što radite – recimo wiki stranicu.

“Transmedijalno pripovijedanje tiče se transponiranja – zahtijeva od vas da razmotrite gramatiku hvatanja munje u bocu.” – Tom Abba

- Pogledajte Star Trek ARG – odgovarao je publici i proširio se na čitav svijet.

- Mali postotak ljudi kreira, ogroman broj ljudi gleda.

- Količina sadržaja o vašem djelu uveliko bi trebala nadmašiti sam izvorni sadržaj.

- Napišite vaš ishod – nemojte ga prepustiti slučaju.

Publika i priča

U najgorem slučaju, transmedijalonost može biti kakofonija. U najboljem, podrazumijeva nekoliko stvari:

- Šta vaša publika radi?
- Gdje je ona?
- Kako pronalazi put ka vašem sadržaju?
- Šta želite da radi/osjeća/iskusi?

Ali kako stvarate kompletno iskustvo? Trebate da znate ko vam je publika i koja su pravila.

- U slučaju igre 2.8 hours later, iskustvo se gradilo oko zombija. Ljudi znaju šta su pravila kad se radi o zombijima, tako da je iskustvo dizajnirano za strah. Druga iskustva mogu biti melanholija, veselje itd.

Transmedijalno pripovijedanje tiče se transponiranja – zahtijeva od vas da razmotrite gramatiku hvatanja munje u bocu.

- Nemojte imati predrasude o publici.

Nemojte potcjenjivati njihovu uključenost.

Radite sa procentnim pravilom 1-9-90. Od 100:
- 90 su posmatrači
- 9 je osrednje aktivno (neobavezno)
- 1 je glavni igrač (aktivan)

Ključna riječ je menadžment zajednice, ali gdje da počnemo?

- Ne počinje se sa ‘Koliko napucano to može biti?’ Napišite svoju ideju kao kratku priču da imate suštinu onoga što želite postići.

- Napravite referentnu knjigu priče.

- Istražujte i prvenstveno imajte sve na jednom mjestu. Onda odlučite koje su odgovarajuće forme za pripovijedanje priče.

Zapamtite: Najbitnija je priča i karakter!

Na kraju... evo nešto sa HBO što objedinjuje ideju transmedijlanog pripovijedanja.

Dr Tom Abba je predavač Novih medija i Vizualne kulture na Univerzitetu West of England (UWE) u Bristolu. Njegova specijalizacija je interaktivna naracija i šira narativna teorija i praksa i on opisuje sebe kao povremenog dizajnera, nešto češćeg pisca i ilustratora.

Hazel Grian je interaktivna spisateljica naučne fantastike, fantazije i komedije i rezidentica je Pervasive Media Studija. Nedavno je bila kreativna redateljka na Aardman Animations Digital. Kao spisateljica ona koristi nove medije i savremenu tehnologiju u pripovijedanju priča i posvećena je razvoju inovativnih formi zabave i prenošenja iskustava za sve.

Tekst uz dozvolu prenosimo sa web sajta BBC Academy

Prevod: Sanja Vrzić

Objavu ovog videa omogućila je velikodušna podrška američkog naroda putem Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u videu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD-a, niti Mediacentra Sarajevo, već isključivo autora/ice.