Magazin: Etika

Laž je da vrijeme liječi sve

Nagrađivani novinar Guardiana i Observera govori o iskustvima ratnog izvještavanja, te o izazovima pisanja o njegovim posljedicama.

Kako je opsada Sarajeva prikazana na filmu i šta nam te filmske reprezentacije govore o odnosu historijske stvarnosti opsade i sjećanja na nju?

U četiri zemlje bivše Jugoslavije stanje u medijima pogoršalo se u odnosu na 2004. U Srbiji nakon perioda stagnacije - pad u razvoju doveo do stadijuma sličnog onome iz 2001. godine.

Bosanskohercegovačka „ACTA(EU)alnost“ isuviše nisko kotira da bi je bilo ko uzimao ozbiljno. Najmanje mi sami.

Kako Savet za štampu može da ima posebno važnu ulogu kada je poljuljan autoritet sudstva, kao što je to slučaj u Srbiji?

Pages