Nasilje i mediji u demokratskim društvima

Nasilje i mediji u demokratskim društvima

Nada Korać i Jelena Vranješević u svojem tekstu analiziraju postojanje javnog mnijenja o djeci u Srbiji, na temelju empirijskog istraživanja prikazivanja djece u programima za odrasle. Autorice povezuju karakter javnog mnijenja prema djeci s mogućim daljnjim javnim politikama koje su usmjerene prema djeci. Analizirani su tisak, radio i televizija, a prilozi o djeci klasificirani su prema unaprijed određenim kategorijama. Analiza vidljivosti, tj. prisutnost (kao mjerilo značenja koje se nekoj društvenoj grupi pridaje u društvu) pokazala je da je društveni značaj djece u Srbiji vrlo malen, tj. da su vrlo malo prisutni u medijima. Analiza načina predstavljanja djece također je prema analizi autorica nezadovoljavajuća, tj. djeca se u najvećem broju slučajeva prikazuju u pasivnoj ulozi, i uglavnom u ulozi ugroženih ili žrtve. Autorice također naglašavaju da se o pravima djece skoro uopće ne govori. Autorice se zalažu za uvođenje medijske pismenosti kao civilne participacije, koja prvenstveno znači i dječju participaciju u medijima i društvu. (Dr. Zrinka Peruško, izvod iz recenzije)

Kliknite za cijeli članak!