E-novinar: Radna prava i sindikalna zaštita novinara

E-novinar: Radna prava i sindikalna zaštita novinara

E-novinar: Radna prava i sindikalna zaštita novinara

Novi broj biltena Udruženja/udruge BH novinari posvećen je radnim pravima i sindikalnoj zaštiti novinara.

Nepovoljan socijalni položaj novinara je konstantan i postaje sve veći problem i prepreka u kvalitetnom izvještavanju i očuvanju standarda novinarske profesije. Poslušnost, cenzura i autocenzura, postali su sastavni dio većine medija, posebice lokalnih koji ovise o budžetskom finansiranju svojih osnivača. S druge strane, rad na crno, zloupotreba ugovora na određeno vrijeme, neplaćen prekovremeni rad, rad vikendom, niska primanja, te isplata plate "na ruke", najčešći su primjeri pritisaka i kršenja radnih prava novinara.

Ipak, pozitivni primjeri borbe za radna prava vraćaju nadu i mogućnost vraćanja dostojanstva profesiji. Iako većina novinara izbjegava sindikalno organizovanje u medijima ne želeći da se zamjera poslodavcu, sva istraživanja pokazuju da je situacija mnogo bolja u medijima gdje postoji sindikat.

U ovom broju biltena E-novinar o pravima novinara i sindikalnoj zaštiti pišu: Mariana Šarčević, predsjednica Sindikata medija i grafičara RS, Amer Toskić, predsjednik Sindikata grafičara, izdavača i medijskih radnika BiH, Andrijana Pisarević, predsjednica sindikalne organizacije Press RS, Amra Butković, novinarka TV SA i Mirsada Čaluk, freelance novinarka iz Kaknja.

Pored toga, bilten donosi i informacije o novinarskim konkursima, kao i vijesti o medijima i aktivnostima Udruženja/udruge BH novinari i Linije za pomoć novinarima.

Najnovije izdanje biltena E-novinar možete preuzeti ovdje.