Napadi na medijske slobode: Novo lice cenzure

Napadi na medijske slobode: Novo lice cenzure

Napadi na medijske slobode: Novo lice cenzure

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) objavio je novi izvještaj o napadima na novinare. Izvještaj pod nazivom "Napadi na medije: Novo lice cenzure" predstavlja detaljan godišnji izvještaj o uslovima u kojima novinari i organizacije koje ih zapošljavaju rade širom svijeta, s posebnim fokusom na cenzuru koja im prijeti od strane vladinih i drugih aktera. 
 
Podaci prikupljeni u ovogodišnjem izdanju izvještaja odnose se na prijetnje i opasnosti s kojima se suočavaju novinari i nezavisni mediji širom svijeta. Ovo uključuje nove načine primjene starih metoda cenzure i nekonvencionalne metode korištene do ekstremnih granica da bi se izvršio pritisak na slobodu štampe - od povlačenja oglašivačkih sredstava i online trolanja do blokiranja web sajtova, fizičkog uznemiravanja, hapšenja i ubistava novinara. 
 
Na američkom kontinentu, vlade i drugi akteri koriste nove, suptilne načine da ograniče istraživačko novinarstvo. U Evropi, novinare se zastrašuje obavještajnim agencijama u ime državne sigurnosti. U Aziji, vlade blokiraju pristup internetu i, u nekim slučajevima, kažnjavaju one koji uspiju zaobići prepreke. I širom svijeta, terorističke grupe koriste prijetnje smrću da bi novinare natjerale na autocenzuru. Izvještaj CPJ-a istražuje ove (nove) forme cenzure i novinarima daje smjernice kako ih, kada je to moguće, zaobići i zaštititi sebe, svjoe izvore i ljude s kojima rade, te navode najopasnije zemlje, regione i teme.
 
Tematska poglavlja izvještaja dostupna su na web sajtu Komiteta za zaštitu novinara, a za one koji finansijski žele podržati rad CPJ-a, štampano i elektoničko izdanje u formi knjige dostupno je ovdje