Priručnik: izvještavanje iz područja pogođenih katastrofama

Priručnik: izvještavanje iz područja pogođenih katastrofama

Priručnik: izvještavanje iz područja pogođenih katastrofama

Internewsov besplatni online priručnik nudi korisne smjernice za novinare koji izvještavaju iz područja pogođenih katastrofama.

Priručnik pod nazivom "Izvještavanje o humanitarnim krizama: priručnik za trenere i novinare i uvod za humanirarce" za cilj ima da pripremi novinare za izvještavanje o prirodnim i drugim katastrofama na informisan i objektivan način, te da pokaže važnost profesionalnog pristupa informacijama i njihovom širenju u situacijama kada one mogu biti od životne važnosti. Priručnik je zamišljen i kao edukativni resurs za novinare i kao niz smjernica za trenere koji novinare pripremaju za rad na terenu.

Priričnik predstavlja kombinaciju standardnih tehnika profesionalnog izvještavanja i osnovnih informacija o humanitarnom sektoru i podijeljen je na tri dijela: uvod u ulogu lokalnih novinara i izazove s kojima se suočavaju pri izvještavanju iz područja pogođenim katastrofama; pregled međunarodnih sisteme odgovora na katastrofe i tehničkih aspekata operacija spašavanja, te praktične savjete i strategije za novinare, uključujući načine suočavanja sa traumom i pitanja lične sigurnosti.

Uz priručnik dolazi i set kartica sa podsjetnicima i smjernicama za treninge.

Pdf verziju priručnika (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje.