Prevencija katastrofa: vodič za izvještavanje

Prevencija katastrofa: vodič za izvještavanje

Prevencija katastrofa: vodič za izvještavanje

UN-ov vodič za izvještavanje o prevenciji katastrofa pod nazivom "Disaster Through a Different Lens" na 190 strana predstavlja koncept prevencije katastrofa i uloge medija u ovom procesu.

Priručnik objašnjava zašto i kako izvještavati o pitanjima vezanim za prevenciju katastrofa, te daje osnovne informacije o različitim vrstama rizičnih prirodnih pojava, a tu su i lekcije koje bismo trebali naučiti iz proteklih prirodnih katastrofa.

Autori smatraju da uloga medija nije samo da informišu i podižu svijest o načinima prevencije i katastrofama koje su se već desile, nego i da mijenjaju razmišljanje i ponašanje ljudi, te da utiču na pravne i druge načine minimiziranja ranjivosti na prirodne rizike, pogotovo u doba snažnih klimatskih promjena i posljedica koje to ima na naseljena područja i ljudske zajednice. Krajnji cilj ovog djelovanja je promjena iz kulture reagiranja u kulturu prevencije.