Savjeti za freelance novinare

Web Sajt

Savjeti za freelance novinare

Joanne Mallon, freelance novinarka i stručnjak za pitanja karijere u medijima, objavila je na britanskom web sajtu za novinare journalism.co.uk savjete za uspješno poslovanje freelance novinara.

Članak u tri dijela pokriva različita pitanja s kojima se svakodnevno susreću freelance novinari, od predstavljanja tema urednicima do pregovora o honoraru. Mallone objašnjava kako pristupiti ovim situacijama i koje tehnike upotrijebiti tokom pregovora i sastanaka, koje nove tehnologije najbolje odgovaraju stilu rada freelance novinara, te kako na kraju postići objavljivanje svojih tekstova.

Prvi, drugi i treći dio serijala "Kako biti uspješan freelancer" možete pročitati na sajtu journalism.co.uk.