socijalna pravda

Velika obmana ili za bolju vlast nam treba socijalni pokret a ne glasački listić

Da živim u Bosni, ja bih izašla na glasanje, ali bih glasala za Alana Forda za predsjednika.

Rudari imaju sinove, zar ne?

Zašto ovo sada pričam? Jer, evo, mislim: rudari Raspotočja imaju djecu.Ta djeca pohađaju škole. Za lektiru imaju Germinal.

 Politika kao diskurs neslaganja

Taj teren nepoznatog koji je pobuna proizvela, jeste oblik politizacije društvene stvarnosti.

Ponekad je plenum samo plenum...

Komentar čitateljke Marine Antić iz Pittsburgha: "Ispade da su one zgrade kantonalnih vlada gorile jer nam nisu dali da imamo plenume ranije!"

Čitanje nekropolitika u Bosni i Hercegovini

Zašto "Politika" tvrdi da je bošnjačka "nekropolitika" razlog za proteste u BiH, a ne
korupcija, samovolja, nepotizam i pljačkaška privatizacija?

Tuzlansko proljeće u februaru

„Sporogoreći dugi fitilj“ koji karakterizira strpljenje građana BiH je izgorio. Građani su pokazali da ne mogu više trpiti dugogodišnji sadizam vladajuće elite.

Subscribe to RSS - socijalna pravda