vlasništvo medija

Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije analizirao je vlasničku strukturu medija i najznačajnije modele kontrole medija.

Ko će kupiti medije u Srbiji?

Rok za privatizaciju svih državnih medija je 1. juli 2015. godine.

Izvještaj sa konferencije "20 godina međunarodne podrške medijima na Zapadnom Balkanu".

Cilj publikacije je pokušaj izrade mape vlasničkih odnosa i njihovog utjecaja na pluralizam i nezavisnost medija u BiH, te da se općim pregledom situacije u toj oblasti u zemljama jugoistočne Evrope i zemljama članicama EU iz centralne i istočne Evrope omogući bolje razumjevanje bh. konteksta u svjetlu regionalnih tendencija.
Subscribe to RSS - vlasništvo medija