EFJ: Učvrstiti napredak slobode medija u Sjevernoj Makedoniji

EFJ: Učvrstiti napredak slobode medija u Sjevernoj Makedoniji

EFJ: Učvrstiti napredak slobode medija u Sjevernoj Makedoniji

Poboljšanje slobode medija i uslova rada novinara je krhko, i mora se učvrstiti.

foto: Udruženje novinara Makedonije - ZNM / Facebook

Udruženje novinara Makedonije (ZNM) organizovalo je, od 5. do 7. juna 2023. godine, misiju utvrđivanja činjenica u Sjevernoj Makedoniji, u kojoj su učestvovali Evropska federacija novinara (EFJ), Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), Free Press Unlimited (FPU), Međunarodni institut za štampu (IPI) i Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).

Iako prepoznajemo napredak u slobodi medija i uslovima rada novinara posljednjih godina, ovo poboljšanje je krhko i mora se učvrstiti, navodi EFJ.

Iz ove organizacije pozdravili su nedavno usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona, razvijenim u saradnji sa lokalnim civilnim društvom, prema kojim će se napadi na novinare tretirati kao napadi na javne službenike, što podrazumijeva krivično gonjenje po službenoj dužnosti i strožije kazne. EFJ cijeni i odluku javnog tužilaštva da uspostavi određenu kontakt tačku za medijske radnike koji su napadnuti i protokol koji je razvijen za bolju zaštitu novinarki od onlajn uznemiravanja.

Poboljšani su, kako navodi EFJ, i zakoni o građanskoj kleveti. Ako se propisno implementiraju ova nova pravila mogu doprinijeti borbi protiv nekažnjivosti za zločine nad novinarima, što i dalje izaziva veliku zabrinutost, i mogli bi obeshrabriti buduće napade i prijetnje. Očekuju i da će parlament blagovremeno usvojiti dobrodošle reforme javnog emitera i medijskog regulatora. Potreban je, kako navodi ova organizacija, sistematičniji pristup usklađivanju medijskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom i standardima Evropske unije (EU).

Ipak, EFJ navodi da je uprkos ovom napretku novinarstvo u Sjevernoj Makedoniji i dalje u opasnosti. Dodaju da polarizacija, nedostatak pluralizma, loši uslovi rada i neodržive medijske kompanije karakterišu pejzaž, te da je potrebna odlučna akcija vlasti kako bi se osiguralo da građani Makedonije imaju pristup nezavisnim i pluralističkim informacijama.

„U razgovorima sa vlastima pokrenuli smo mogućnost osnivanja javnog fonda za medijski pluralizam. To bi obezbijedilo objektivnu i pravičnu raspodjelu podrške, jačajući kvalitetan sadržaj, raznovrsnost uredničkih pozicija i uslove rada novinara. Pozdravljamo otvorenost naših sagovornika, posebno predsjednika Republike Steve Pendarovskog i premijera Dimitra Kovačevskog, da razgovaraju o ovom prijedlogu“, navodi EFJ.

Međutim, zabrinuti su što su od premijera i ministra informacionog društva i javne uprave Azira Alijua saznali da Vlada razmatra ponovno uvođenje državnog oglašavanja putem plaćenih političkih kampanja u privatnim medijima. Osim što je, kako navodi EFJ, upitan u pogledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU o državnoj pomoći, ovaj pristup će poslužiti i za jačanje pozicije već dominantnih medija na račun manjih medija i povećati rizik od političkog uplitanja u medije.

Zabrinuti su i zbog izjava političara i nosilaca javnih funkcija koje doprinose neprijateljskoj klimi za novinare, dovode u pitanje profesionalizam pojedinačnih novinara, insinuiraju da služe skrivenim motivima van javnog interesa i daju neopravdane široke izjave koje čitavu profesiju stavljaju u negativno svjetlo.

„Iako su naši sagovornici priznali da je stvaranje povoljnog okruženja za sigurnost novinara ključno, mi smo razočarani zbog nedostatka posvećenosti konkretnim akcijama koje mogu da poboljšaju situaciju. Sve u svemu, ovo neprihvatljivo ponašanje političara podriva povjerenje javnosti u medije i upućuje drugima da su novinari poštena meta za uznemiravanje na društvenim mrežama, strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) ili još gore“, navodi EFJ.

Na kraju dodaju da će izvještaj sa potpunim nalazima misije za utvrđivanje činjenica objaviti u narednim mjesecima, uz detaljan politički stav o potrebi stvaranja javnog fonda za medijski pluralizam.

„Spremni smo da pružimo našu ekspertizu za unapređenje medijskog pluralizma i sigurnosti novinara u Sjevernoj Makedoniji, i nastavićemo da pažljivo pratimo razvoj događaja u saradnji sa našim lokalnim partnerima“, zaključili su u saopštenju EFJ-a kojeg potpisuju gore navedene organizacije, koje su učestvovale u ovoj misiji.

Izvor: EFJ

___
 

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.