Novi vodiči za kreiranje YouTube sadržaja

Novi vodiči za kreiranje YouTube sadržaja

Playbook Guides nove su detaljne smjernice za kreiranje video sadržaja za YouTube.

Bazirane na generalnom uputstvu za YouTube sadržaje Creator Playbook, Playbook Guides detaljnije obrađuju određene vrste sadržaja (muzičke, sportske, obrazovne, medijske i neprofitne) i objašnjavaju na šta pri njihovom kreiranju i postavljanju treba obratiti pažnju.

Ovi vodiči dio su Google-ovog plana da YouTube napravi konkurentnijim TV postajama i privuče veći broj autora visokokvalitetnog video programa.

Izvor: The Next Web, YouTube