Moldavija zakonima ograničava i zabranjuje rad stranih medija

Moldavija zakonima ograničava i zabranjuje rad stranih medija

Moldavija zakonima ograničava i zabranjuje rad stranih medija

Reforma zakona o emitovanju u Moldaviji prijeti da ugrozi medijski pluralitet u toj zemlji.

Moldavski parlament je u prvom čitanju usvojio amandmane na regulativu o audiovizualnom sektoru, koji uključuju značajna ograničenja na programe na stranim jezicima i produkciji iz inostranstva.

Mjere, koje vlasti pravdaju kao pokušaj da smanje uticaj ruske propagande u zemlji, prijeti da ima ozbiljne posljedice na slobodu informisanja i medijskog pluralizma u Moldaviji.

Međunarodne organizacije, uključujući OSCE i Vijeće Evrope, upozorili su da se te mjere sastoje od indirektnih formi cenzure i ograničavaju prava građana na slobodan pristup raznovrsnosti informacija.

Petru Macovei, direktor Nezavisnog medijskog udruženja, smatra da predloženi amandmani otkrivaju uticaj koji su na Parlament izvršili tajkuni u medijskoj industriji, sa krajnjim ciljem da zaštite svoje interese.

Macovei je precizirao da su amandmani, predloženi iz Demokratske partije (PDM) “razvijeni skupa sa Media House i General Media Group u vlasništvu Plahotniuca“.

Kontroverzni magnat Vlad Plahotniuc, pored toga što je vlasnik medijskog konglomerata General Media Group koja kontroliše nekoliko televizijskih stanica u Moldaviji (Public TV, Prime TV, Canal 2 i Canal 3, kojima su od februara dodani i CTC Moldova i Super TV), igra značajnu ulogu u političkoj sferi te zemlje.

Dva puta član nacionalnog parlamenta, između 2010. i 2015. godine, danas je potpredsjednik Demokratske partije – upravo one koja promoviše zakon o reviziji regulacije audiovizualnog sektora.

Komentarišući očiti sukob interesa, Macovei kaže: “Za PDM i medijskog magnata Plahotniuca važno je da se usvoji zakon 218. koji sadži nekoliko članova koji će favorizovati nefer konkurenciju u emitovanju u Moldaviji. Plahotniucovi mediji će biti u privilegovanoj poziciji, a mali emiteri, koji u ovom trenutku nisu spremni da se nose sa zahtjevima domaće proizvodnje do mjere koju zakon traži, biće van tržišta“.

O reformi Zakona o emitovanju u Moldaviji se raspravlja od 2011. godine i već nekoliko puta je bio u zastoju. Proces je počeo u martu 2015. godine.

Među preporukama formulisanim u međunarodnim tijelima koja nadgledaju medijske slobode, značajan aspekt predstavlja usvajanje mjera za zaštitu pluralizma i promovisanje ograničenja na koncentraciju medijskog vlasništva u zemlji.

Prvi pozitivan korak u tom smjeru napravljen je 2015. godine kada je, prateći konsultacije sa Centrom za nezavisno novinarstvo, Parlament predstavio zahtjev da se otkrije identitet vlasnika mas medija, mjeru koja međutim praktično ne rješava problem offshore kompanija koje kontrolišu udjele u medijskim kompanijama.

Restrikcije pristupu stranom kapitalu u polju informisanja, slične onima predloženim u nacrtu legislative o kojoj se trenutno raspravlja, već su na snazi u sektoru printanih medija, što naglašava nedavni izvještaj Freedom House-a .

Izgledno je da će proširenje takve regulative na televizijske kanale dodatno urušiti pluralizam medijskog sistema u Moldaviji.

Ovaj tekst je objavljen u partnerstvu sa Osservatorio Balcani e Caucaso za projekat European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) i sufinansiran sredstvima Evropske komisije. Autori publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njemu izneseni ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske komisije.