Podrška projektima verifikacije i prikupljanja podataka

Podrška projektima verifikacije i prikupljanja podataka

Podrška projektima verifikacije i prikupljanja podataka

Dobitnici ovogodišnjih grantova za inovacije u novinarstvu fondacije Knight servisi su za bolje prikupljanje, verifikaciju i analizu podataka.

Fondacija Knight je u martu objavila konkurs za alate koji "jačaju slobodu izražavanja i inovaciju". Među 19 projekata kojima su dodijeljeni grantovi, našla su se i dva čiji je cilj dalje istraživanje i poboljšanje procesa prikupljanja i verifikacije podataka u novinarstvu.

Projekat Swarmize za cilj ima kreiranje alata koji će poboljšati prikupljanje i analizu podataka za novinare, istraživače i građane i njihovo kontinuirano korištenje i nadopunjavanje. Prema riječima pokretača projekta, koji Swarmize namjeravaju testirati unutar Guardianovog sajta, u novinarstvu nema dovoljno primjera koji imitiraju sposobnost interneta da poveže ljude.

Drugi projekat, pod nazivom Checkdesk, sistem je provjere informacija koji u kriznim situacijama putem društvenih mreža dolaze do medija. Verifikacija informacija, pogotovo u situacijama udarnih vijesti i izvještavanja sa lica mjesta, jedno je od najaktuelnijih pitanja upotrebe novih medija u svakodnevnom novinarskom poslu i pokretači Checkdeska će pokušati online medijima pružiti način da povezivanjem s čitaocima riješe ovaj problem.

Izvor: Journalism.co.uk, Knight Foundation, Guardian