Istraživanje: Mladi i novi mediji u Srbiji

Istraživanje: Mladi i novi mediji u Srbiji

IREX Srbija i Ipsos Strategic Marketing predstavili su rezultate istraživanja načina korištenja novih medija.

Poseban dio istraživanja posvećen je navikama, upotrebi i načinima na koje mladi koriste nove medije – internet, mobilne tehnologije i društene mreže, naročito Facebook i Twitter

Istraživanje je rađeno u tri faze,  koje su podrazumijevale istraživanje, fokus grupe i online istraživanje. Istraživanje je pokazalo da su društvene mreže veoma bitne mlađoj populaciji do 25 godina i da najviše koriste Facebook, Youtube, Messenger, odnosno koriste one mreže koje im pomažu da ostanu u kontaktu sa prijateljima. Mnogo je manji postotak korištenja e-mail-a, dok je situacija drugačija kod korisnika iznad 30 godina. 

U Srbiji, 3,752,322 ljudi  starosti 12 i više godina koristi internet. Čak 68 odsto svih internet korisnika ima profil na Facebook-u, i više od 90 odsto svih korisnika FB-a u Srbiji je aktivno.Ono što je vidljivo jeste promjena u korisnicima Twitera koji koristi 12 odsto internet korisnika, od čega je 50 odsto aktivnih profila.
 
Kada je u pitanju korištenje drugih alata, tablet računari još uvijek nisu tako vidljivi u Srbiji, vjerovatno je to i zbog njihove cijene. Mladi od 12-29 godina, koriste internet najmanje dva sata dnevno, poseduju smart telefon i povezuju se na internet preko mobilnog telefona.