CNN: nova definicija redakcije

CNN: nova definicija redakcije

CNN je najavio širenje svoje mreže novinarskih biroa unutar SAD postavljanjem svojih novinara u 10 dodatnih američkih gradova. Nova strategija se sastoji u tome što će svaki od biroa činiti samo jedan novinar.

Kako prenosi Media Channel, ovi CNN-ovi novinari neće imati posebne biroe, nego će biti smješteni pri lokalnim televizijskim stanicama i drugim uredima. Koristeći laptop i kameru, vijesti će dostavljati preko interneta i javljati se uživo u televizijski program. Jedan novinar će pokrivati sve resore u gradu u kojem je smješten.

Suočeni sa porastom troškova i konkurencijom online medija, televizijske kuće sve češće usvajaju ovaj model rada u kojem je novinar i kamerman i producent i editor.

CNN već ima 10 ureda širom SAD, a ovaj novi, ekonomski efikasan model redakcije, trebao bi im omogućiti bolju pokrivenost američkog tržišta vijesti.

Izvor: Media Channel