NewsCred ocjenjuje kredibilitet online vijesti

NewsCred ocjenjuje kredibilitet online vijesti

NewsCred, web sajt koji online vijesti rangira po vjerodostojnosti, sada je dostupan javnosti.

Kako prenosi Media Channel, NewsCred omogućava posjetiteljima sajta da ocijene kredibilitet određenog članka, novinara ili izvora, nakon čega se te ocjene unose u algoritam koji odlučuje „najuglednije“ naslove. Korisnici mogu vidjeti i grafičke prikaze vjerodostojnosti određenih publikacija, novinara i blogera.

NewsCred je u alfa verziji pokrenut u aprilu 2008., kao reakcija na rezultate istraživanja Univerziteta Sacred Heart, prema kojem samo petina Amerikanaca vjeruje onome što pročitaju u medijima, te kao odgovor na sve veći broj alternativnih izvora vijesti koji vijesti rangiraju po popularnosti, a ne po kvalitetu.

Izvor: Media Channel, Journalism.co.uk