Magazin: Etika

Autor teksta, doktor znanosti i voditelj Medijskog istraživačkog centra Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, analizira izvještavanje novih medija o dešavanjima u Širokom Brijegu.

Srbija je posljednjeg dana augusta dobila novi, vrlo restriktivni zakon o medijima kakav bi svi političari svijeta mogli poželjeti, ali koji bi se samo rijetki usudili predložiti u svojim zemljama.

Kako se novinarskim greškama uništava priča na temu trgovine ženama, a žrtve nanovo žrtvuju.
28. septembar je Međunarodni dan prava javnosti da zna (Right to Know Day) i obeležava se sa ciljem da se promoviše pravo na slobodan pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava.
«Pristup medija izvještavanju o narkomaniji ima vodeću ulogu u skidanju stigme sa ove populacije», naglašava ugledni sarajevski psihijatar i univerzitetski profesor dr. Boro Đukanović.

Pages