Magazin: Etika

Digitalne medijske kuće treba da organizuju razgovore u okviru zajednice. Takođe treba da razmotre standarde takvih razgovora i kako te standarde mogu provoditi, te kako će napraviti razliku između razgovora u zajednici od novinarstva koje je dužno pridržavati se viših standarda.
Kako pomiriti poštovanje prava uhapšenih lica i objavljivanje njihovih slika i dostupnih informacija u interesu javnosti? Da li se na njih odnosi princip pretpostavke nevinosti?

Principi koji mogu pomoći novinarima da se pridržavaju etičkih standarda dok  prikupljaju audio i video materijale za priču.

O etičkim dvojbama s kojima se autor suočio istražujući nestanak petnaestogodišnjakinje i pišući seriju tekstova o njezinoj sudbini.
Iako se očekuje da mediji poštuju etička pravila profesije i da čuvaju dostojanstvo žrtava i čitalaca, izgleda da su norme jedno, a konkretno postupanje nešto drugo. Uz to, generalna pravila očito ne mogu uvijek vrijediti jednako u različitim sredinama, uslovima i situacijama.

Pages