[INFOGRAFIKA] Žalbe na pisanje bh. medija

[INFOGRAFIKA] Žalbe na pisanje bh. medija

[INFOGRAFIKA] Žalbe na pisanje bh. medija

Vizuelni prikaz žalbi na pisanje medija koje je Vijeće za štampu zaprimilo u periodu od 2010 - 2014. godine.

U periodu od 2010. do 2014. godine Vijeće za štampu zaprimilo je i obradilo više od 850 žalbi na neke od medija u Bosni i Hercegovini, a samom analizom su obuhvaćeni magazini, novine i internet portali.

Infografika nudi analitički prikaz žalbi po godinama, kao i  analitički prikaz medija na koje su se žalbe najčešće odnosile. Prvi dio infografike detaljno prikazuje na čije izvještavanje su pojedinci, organizacije, udruženja imali najviše primjedbi odnosno na čiji rad su se najviše žalili. Podaci Vijeća za štampu odnosno žalbe, njih ukupno 867, ukazuju na to da već duži vremenski period na medijskog sceni u Bosni i Hercegovini nema značajnog napretka ka nekom zavidnijem etičkom nivou.

Nasuprot tome što se očekuje veći nivo medijske kulture, imamo jedan negativan trend rasta žalbi na rad medijske industrije u izbornim godinama. Drugi dio infografike objašnjava razloge zbog kojih se najčešće podnose žalbe Vijeću za štampu. Neki od tih najčešćih razloga su nepoštivanje kodeksa Vijeća.

Treći dio infografike odnosi se na prikaz ukupnog broja žalbi po godinama 2010-2014. gdje je primjećeno da se broj žalbi povećao u izbornim godinama. No, potrebno je napomenuti da je u navedenom periodu i broj medija na koje su se žalbe odnosile povećan. 

Ova infografika objavljena je u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.