Magazin: Menadžment

Promocija radio stanice: Ima li ko jači?

U nastavku serijala o menadžmentu na radiju autor se osvrće na potrebu promocije radio stanice, kako u drugim medijima, tako i u vlastitom pogramu, naglašavajući važnost mjerenja slušanosti.

Prije priče o implikacijama traume po novinarstvo i novinare, razmotrimo šta je to traumatično, a šta je samo stresno.
Da li je internet medij koji dodaje vrijednosti radija, pomoću kojeg se može poboljšati rejting, usluga, komunikacija sa slušateljima, ali i marketinško sredstvo kojim se mogu povećati prihodi?
Kako izabrati idealan radijski format?

U drugom dijelu teksta o programiranju na radiju, autor detaljno opisuje osnovne korake prilikom izbora optimalnog formata radio stanice.

Osnovni elementi programiranja na radiju

Prvi dio teksta o programiranju na radiju donosi definicije formata, opisuje razliku između ‘formatiranih’ i ‘neformatiranih’ stanica, kao i faktore koji utiču na izbor idealnog formata.

Pages