• Teret iskustva
    Sabrina Begović-Ćorić
    2022

    Dokumentarni film u produkciji SEENPM-a (Jugoistočna evropska mreža za profesionalizaciju medija) i Mediacentra Sarajevo bavi se prijetnjama i uznemiravanjem novinarki na Zapadnom Balkanu.

O Mediacentru - Filmovi

Teret iskustva
2022
Sabrina Begović-Ćorić
Junk Folder
2021
Alen Šimić
Besjeda o migraciji
2020
Mirza Ajnadžić
Patka
2019
Elvira M. Jukić
Diskriminacija u školama u Bosni i Hercegovini
2017
Hilma Unkić, Amer Kapetanović

Pages