Otvoreni smo svakim radnim danom od 08:30 do 16:30 sati.

Naša adresa je:
Mediacentar Sarajevo
Koševo 26
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: (+387 33) 715840
Fax: (+387 33) 715 860
E-mail: kontakt[at]media.ba
Web: http://www.media.ba