O Mediacentru - Programi

INFOBIRO je digitalni arhiv štampanih medija sa prostora BiH. Radi se o prvoj pretraživoj bh. digitalnoj arhivi koja je dostupna na www.infobiro.ba. Omogućava pretragu intervjua, informacija o događajima i ključnim ličnostima, pretragu istraživanja i analiza NVO sektora u BiH i idealan je alat za novinare, istraživače, PR sektore i sve druge koji traže informacije.

Mediacentar pruža usluge consultinga i edukacije iz oblasti menadžmenta komunikacija i odnosa s javnošću. Naš tim okuplja uspješne PR eksperte te iskusne novinare i trenere iz BiH, regiona i svijeta.

Ovaj program bavi se istraživanjima razvoja medija u BiH i regionu Jugoistočne Evrope.

Kakva je budućnost javnih televizija, koji su to izazovi digitalnog i multikanalnog okruženja, kakvi su radni odnosi u medijima, regulacija i samoregulacija medija, koja je njihova uloga u procesima demokratizacije, samo su neka od pitanja koja su bila u fokusu naših istraživanja.

Program novinarstva osmišljen je kao interaktivni progam s osnovnim ciljem da osigura razmjenu iskustava medijskih profesionalaca u štampanim, elektronskim i online medijima, organizira stručna usavršavanja kao i obuku studenata novinarstva kroz različite trening programe.