Kreiranje priča uz korištenje Google Earth-a

Kreiranje priča uz korištenje Google Earth-a

Tour Builder je zajednički projekat Google Creative Lab-a i Google Earth Outreach-a pomoću kojeg je moguće kreiranje priča uz korištenje mapa i lokacija koje nudi Google Earth. 

Alat predstavlja novi način prikazivanja lokacija, gdje pored mapiranja određenih gradova ili država, možete da dodate fotografije, tekst i video. Sadržaj koji kreirate, takođe, možete da podijelite sa drugim korisnicima. No da biste kreirali sadržaj potrebno je prije svega instalirati Google Earth plugin, imenovati projekat, naslovnu fotografiju i opis. Nakon toga možete tražiti lokacije koje će biti sadržane u vašoj priči. 
 
Inspiracija za razvoj ovog alata nastala je na osnovu projekta mapiranja lokacija na kojima su se nekada nalazili ratni veterani, no kako iz Google-a poručuju, Tour Builder je namijenjen svima koji na specifičan način žele da ispričaju priče o mjestima. 
 
Tour Builder se za sada nalazi u Beta fazi, no svi zainteresovani, mogu kreirati svoju prvu priču