Priručnik o radnim pravima novinara

Poslovi i prava u novinarstvu

Priručnik o radnim pravima novinara

Nova publikacija Evropske federacije novinara je priručnik za novinare i medijske organizacije koje žele ojačati radna prava i sidnikalnu zaštitu zaposlenika.

Online publikacija "Prava i poslovi u novinarstvu: Prema snažnijim sindikatima u Evropi" Evropske federacije novinara (EFJ) na 60 stranica izlaže situaciju radnih prava novinara u Evropi i navodi neke od najboljih postojećih praksi na ovom polju i načine njihove primjene s ciljem poboljšanja uslova rada u medijskoj zajednici.

Publikacija je organizirana u poglavlja pod nazivom "Investiranje u mladost i vještine", "Radna prava novinara", "Kolektivni pregovori za sve" i "Fer ugovori za kvalitetno novinarstvo" i, između ostalog, obrađuje uslove rada i prava freelance novinara, prekarnih radnika, stažista, novinarki, mladih novinara i drugih skupina, te predstavlja vodič i priručnik kako za novinare pojedince, tako i za njihove postojeće i buduće sindikalne organizacije.

Publikacije je dostupna na engleskom jeziku, a najavljeno je i skoro objavljivanje verzija na francuskom i hrvatskom.