Consulting

Consulting

Mediacentar pruža usluge consultinga i edukacije iz oblasti menadžmenta komunikacija i odnosa s javnošću. Naš tim okuplja uspješne PR eksperte te iskusne novinare i trenere iz BiH, regiona i svijeta.

U saradnji sa vašim osobljem, identificirat ćemo specifične potrebe vaše organizacije, prepoznati prilike za poboljšanje i razvoj komunikacijskih praksi, te vas voditi i savjetovati kroz proces razvoja kratkoročnih i dugoročnih komunikacijskih planova.

Pored konsaltinga za strateško komuniciranje, Mediacentar nudi specijalizovane edukacijske programe iz oblasti odnosa s javnošću koje naši klijenti najčešće kombinuju sa procesom razvoja stragije za komunikacije. Odnosi s medijima, krizno komuniciranje, TV intervju, on-line komunikacije, budžetiranje komunikacija samo su neki od treninga koje vam možemo ponuditi u cilju osnaživanja i razvoja vaše organizacije.

Našim klijentima nudimo i usluge razvoja i vođenja medijskih kampanja, PR podršku za događaje poput konferencija, seminara, izložbi ili press konferencija.

Reference:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Fond Otvoreno društvo

Hulla & Dynamics KG

USAID JSDP

EUPM

Cooperazione Italiana

UNDP

OCSE

Svjetska banka

World Press Photo 2009