Infobiro

Infobiro

INFOBIRO je digitalni arhiv štampanih medija sa prostora BiH. Radi se o prvoj pretraživoj bh. digitalnoj arhivi koja je dostupna na www.infobiro.ba.

Omogućava pretragu intervjua, informacija o događajima i ključnim ličnostima, pretragu istraživanja i analiza NVO sektora u BiH i idealan je alat za novinare, istraživače, PR sektore i sve druge koji traže informacije.