identiteti

Povodom izložbe SEE New Perspectives održana je debata pod nazivom Balkanske majke i njihovi sinovi - o patrijarhatu na Balkanu.

Analiza diskursa štampe u Hrvatskoj i Srbiji tokom rata u Hrvatskoj predstavlja treći tekst koji objavljujemo iz zbornika „Intima javnosti“.
Subscribe to RSS - identiteti