Mediacentar Sarajevo obogatio zbirku Arhiva BiH

Mediacentar Sarajevo obogatio zbirku Arhiva BiH

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Mediacentra Sarajevo i Arhiva BiH, preuzeti su ukoričeni primjerci dnevnog lista "Politika" od 1944. do 2000. godine. Ovim je Mediacentar Sarajevo i njegov digitalni arhiv Infobiro obogatio zbirku periodike Arhiva Bosne i Hercegovine, u kojoj se osim aktualnih časopisa mogu naći i primjerci iz doba Austrougarske monarhije i Kraljevine Jugoslavije. Prema Sporazumu, građa ostaje u vlasništvu Mediacentra Sarajevo, a Arhiv BiH ima pravo punog raspolaganja, odnosno ustupanja zainteresovanim na korištenje.

Izvor: Arhiv BiH