Google objavio mapu zahtjeva za otkrivanjem podataka

Google objavio mapu zahtjeva za otkrivanjem podataka

Google je objavio mapu koja pokazuje koliko često su vlade različitih zemalja tražile uklanjanje određenih online sadržaja ili odavanje podataka korisnika.

Google je od juna do decembra 2009. primio oko 10 000 zahtjeva vlada širom svijeta za uklanjanjem određenih Internet sadržaja iz rezultata pretrage ili otkrivanjem podataka o korisnicima. Prikaz broja zahtjeva po zemljama sada je dostupan u vidu interaktivne mape i pokazuje da se na vrhu liste nalazi Brazil, a prate ga SAD i Velika Britanija. Mapa će biti ažurirana svakih 6 mjeseci i ne uključuje podatke o trenutno otvorenim policijskim istragama.

Internet kompanije često primaju zahtjeve za otkrivanjem određenih podataka o korisnicima i, u većini slučajeva, se radi o valjanim zahtjevima koji su dio kriminalističkih istraga ili pak zahtjevima za uklanjanje neprimjerenih sadržaja poput dječje pornografije. Google odobri oko 80% ovih zahtjeva i smatra da će objavljivanje mape doprinijeti većoj transparentnosti i smanjenju cenzure.

Izvor: VOA, Google Blog