Zemlje EU spremne za digitalnu televiziju

Zemlje EU spremne za digitalnu televiziju

Prema najnovijim podacima, sve zemlje EU, osim Poljske, na vrijeme će završiti pripreme za potpuni prelazak sa analognog na digitalni sistem televizije.

Prema novom saopštenju Europske unije, 26 od ukupno 27 zemalja EU će biti spremno za digitalizaciju do roka određenog za 2012. godinu. Poljska je jedina zemlja EU čije je ispunjenje uslova za ovakvu promjenu još uvijek upitno, dok su Njemačka, Holandija, Finska, Luksemburg i Švedska već kompletirale proces digitalizacije. Digitalna televizija je dostupna u 21 zemlji EU, a očekuje se da će u većini zemalja članica potpuna digitalizacija biti daleko uznapredovala do 2010.

Prelazak sa analognog na digitalni sistem televizije proces je koji se odvija nizu zemalja i za cilj ima oslobađanje radio frekvencija za druge svrhe (poput uvođenja bežičnog interneta u ruralna područja), te bolji kvalitet televizijskog prijema. SAD će proces digitalizacije kompletirati do sredine 2009., a Japan tokom 2011. godine.

Izvor: EJC, EU Business