Edukacija

Edukacija

Program novinarstva osmišljen je kao interaktivni progam s osnovnim ciljem da osigura razmjenu iskustava medijskih profesionalaca u štampanim, elektronskim i online medijima, organizira stručna usavršavanja kao i obuku studenata novinarstva kroz različite trening programe. Kvalitet ponuđenih programa i desetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti razlogom je što je Mediacentar Sarajevo postao član Mreže jugoistočne Evrope za profesionalizaciju medija (SEENPM).

Do sada je organizirano više od 150 kratkoročnih i dugoročnih edukativnih programa, treninga, radionica, javnih debata i okruglih stolova za novinare i druge medijske profesionalce koje je pohađalo oko 2000 polaznika i polaznica iz BIH i regiona. Održani su i brojni treninzi za studente žurnalistike na tuzlanskom, sarajevskom i banjalučkom univerzitetu.

Polaznici i polaznice treninga dolaze iz BiH, sa prostora bivše Jugoslavije i cijelog regiona jugoistočne Evrope. Mediacentar se oslanja na sopstvenu mrežu trenera s velikim iskustvom iz regiona i svijeta, a koji svoja predavanja prilagođavaju specifičnim potrebama polaznika kurseva. Raspolaže tehničkim kapacitetima za realizaciju praktičnih treninga - salu sa računarima, te solidnu opremu za radijsku i TV obuku.