Magazin: Medijska politika regulativa

U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Žene u politici u bugarskim novinama: postfeminizam u posttotalitarnom društvu” Madeline Danova analizira na koji način se u bugarskim novinama javlja postfeminističko predstavljanje žena u politici, te kako se ono u politikama predstavljanja može promatrati kao suprotnost pojavi neonacionalističkog diskursa. Ovo je jedan od naučno-istraživačkih radova iz zbornika „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi“ (Mediacentar Sarajevo, 2007.) koje sedmično objavljujemo na Media.ba.
“Medijski diskurs kao muški domen: predstavljanje roda u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji” rad je u kojem Adla Isanović analizira sličnosti i razlike, rodnu (ne)osjetljivost, stare i nove načine predstavljanja roda u dnevnim novinama u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Ovo je jedan od naučno-istraživačkih radova iz zbornika „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi“ (Mediacentar Sarajevo, 2007) koje ćemo sedmično objavljivati na Media.ba.
Manca Košir analizira ulogu knjige u odgoju za medije i argumentira važnost uključivanja knjige i temeljne čitalačke pismenosti u takav odgoj, koji se najčešće zadržava na novim medijima ili na radiju i televiziji.
Ivan Ivas skreće pažnju na važnost govora kao najvažnijeg dijela elektroničkih medija, te na kompetenciju razumijevanja govorne kulture kao temeljnog dijela medijske pismenosti i odgoja za medije.
Svetlana Bezdanov Gostimir istražuje odnos medija i umjetnosti, kroz propitivanje kategorija estetike, lijepog, umjetničkog.

Pages