Magazin: Medijska politika regulativa

Ovo je “zahtjev za hrvatski medij”, prije nego “zahtjev za medij na hrvatskom jeziku”.

Aktivni učesnik procesa reforme medijske scene u BiH komentira novu/staru inicijativu.

Tema koja traje najmanje 12 godina očito ima veliki politički potencijal.

Koliko su mediji važni za razvoj civilnog društva i uključivanje građana u politički život?

Zanimljivi uvidi u dileme digitalizacije medija sa konferencije 'Digital Freedom of Expression- Challenges Faced by Public Service Media and Non-profit Media'.

Pages