Magazin: Tehnike i forme

Iznimno zanimljiv pregled najatraktivnijh alata za vizualizaciju podataka.

Direktori vaše firme žele da znaju da li se njihov novac mudro troši. Zbog toga treba znati kako izmjeriti dobit od ulaganja u projekte data novinarstva.

Tri načina na koja se crowdsourcing može efikasno koristiti u redakciji, od lakšeg ka složenijem.

Ključni problem za sve medije u svijetu je gubitak ekskluzivnosti u kombinaciji s demokratizacijom tehnologije izdavaštva. Mogu li podaci pomoći?

Data novinarstvo je kao punk muzika, svako se može njime baviti. Potrebno vam je malo za početak, ali je važno donijeti prave odluke pravilnim redosljedom.

Pages