A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Dragana Trninić

Dragana Trninić

Title

Dragana Trninić

Dragana Trninić (rođ. Rašević) doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2016. godine, a tema doktorskog rada je „Medijska pismenost u Republici Srpskoj“. Glavna područja kojima se prof. dr Dragana Trninić bavi jesu procesi medijske pismenosti i medijskog obrazovanja, implementacija medijskog obrazovanja u okviru obrazovnog sistema, a posebno je interesuje ponašanje medijske publike u dobu umrežene komunikacije. Objavila je dvije naučne monografije (Rašević, D. (2014). Medijska kultura i medijska pismenost, Banja Luka, Udruženje sociologa i Trninić, D. (2017). Konceptualni okvir medijske pismenosti, Banja Luka, Udruženje za filozofiju i društvenu misao), kao i naučne i stručne radove iz oblasti medijske pismenosti i medijskog obrazovanja.

Dragana Trninić

Objavljeni tekstovi na MC_online: